Terapibehandling – Personlig Udvikling

I 95% – 98% af tiden er vi styret af vores underbevidsthed!

Det betyder, at vores reaktionsmønster, overbevisninger og handlinger typisk kontrolleres af tidligere oplevelser, som har lagret sig i vores system. Derfor oplever vi fastlåste mønstre i vores adfærd og overbevisninger, der begrænser os i vores videre udvikling.

Terapibehandling - WePeople