Når din underbevidsthed er i kontrol, styrer du ikke selv dit liv. Ønsker du at tage kontrol og vælge med bevidsthed?

95% – 98% af tiden er vores daglige adfærd styret af vores underbevidsthed. Det betyder, at vi i max. 5% af tiden er styret af vores bevidste hjerne.

Du kan ændre fastlåste mønstre, som er i din underbevidsthed!

Personlig Udvikling - WePeople