Organisationsudvikling kan spænde ben for sig selv. Sker det i din virksomhed?

Eksempel:

En virksomhed har mange indgående telefonopkald fra deres kunder. De ønsker både at sikre, at telefonerne bemandes, og at det øvrige arbejde udføres af det rigtige antal medarbejdere på de rette tidspunkter. Derfor implementerer virksomheden et nyt system, som kan hjælpe dem med at planlægge medarbejdernes arbejdsopgaver. I starten er medarbejderne meget frustrerede. De oplever, at systemet ikke fungerer hensigtsmæssigt, da den tid, som de får tildelt til at løse deres opgaver ikke passer med deres virkelighed.

No action

Mouse Gestures

Back

Forward

Scroll up

Scroll down

Switch to previous tab

Switch to next tab

Close all tabs except current

Close current tab

Open new tab

Close all tabs

Refresh current tab

Stop loading

Scroll to bottom

Scroll to top

Reopen closed tab

Go to home page

Organisationsudvikling - WePeople

I starten prøvede man at justere på planlægningen, men det hjalp ikke. Først da virksomheden lavede en nærmere analyse af medarbejdernes opgaver, herunder de indgående telefonopkald, fandt de årsagen. Ved systemets implementering tog man kun højde for et fælles gruppenummer i planlægningen af den bemanding, der skulle modtage telefonopkald. Mod forventning viste det sig imidlertid, at flere af medarbejderne fik en del opkald på deres direkte telefonnumre.

En ny løsning er blevet implementeret på et uoplyst grundlag!

Hvordan ville implementeringen af det nye planlægningssystem være gået, hvis der først var lavet en analyse af alle indgående telefonopkald? For eksempel hvis antallet af alle indgående kald var blevet identificeret. Eller hvis virksomheden først optimerede deres processer og fjernede unødvendige opkald? For eksempel fejlagtige opkald til afdelingen, fordi kunderne modtog breve, hvor gruppenummeret ved en fejl var angivet.

Vil du skabe organisationsudvikling på det rigtige grundlag?
nn