Forretningsbetingelser

Produkter og ydelser udbydes af

WePeople v. Tina Pakula
CVR.nr. 37074012

Adresse

Padborgvej 11, 4600 Køge

Kontakt

Skriv til tina@wepeople.dk eller ring 61311400

Levering

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, online, som fysiske møder, kurser eller arrangementer.

Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser og events udviklet af WePeople, inklusiv digitalt materiale, tilhører WePeople v. Tina Pakula.

Ethvert købt eller udleveret produkt er personligt og du må derfor ikke udlåne, sælge eller forære det væk. Det er heller ikke tilladt at distribuere / offentliggøre produktet uden forudgående skriftlig aftale med WePeople v. Tina Pakula.

Betaling

Køber du direkte i webshoppen på www.wepeople.dk kan du betale med VisaDankort, VISA og Mastercard. Straks efter købet modtager du en e-mail med bekræftelse på dit køb. Hvis du har aftalt at betale i flere rater, og ønsker du at ændre betalingskortet, gøres det ved at klikke på det link, der står i den fremsendte faktura.

Alle øvrige køb betales i henhold til udstedt faktura med enten bankoverførsel eller MobilePay. Nærmere oplysninger fremgår af fakturaen.

Det er angivet ved alle priser, hvorvidt beløbet er inklusiv eller eksklusiv moms. Ved priser eksklusiv moms tillægges momsen ved fakturering.

Betalingsfrist er 14 arbejdsdage fra fakturadato.

Betaling for kurser skal ske senest 10 arbejdsdage før første kursusdag.

Transport, fortæring og ophold

Udover de angivne priser faktureres udgifter til transport og eventuel forplejning og ophold.

Medmindre andet aftales, opgøres kørsel uden for Storkøbenhavn efter statens takster for kilometergodtgørelse med tillæg af eventuel broafgift og/eller udlæg til færge, tog, fly eller taxa.

Omkostninger til hotelophold, forplejning og eventuelle andre direkte udlæg i forbindelse med løsning af en opgave faktureres efter aftale.

Klippekort

 • Klippekort skal forudbetales og er gældende fra købsdatoen
 • Klippekortet er gyldigt i 12 måneder efter købsdatoen
 • Ikke brugte timer refunderes ikke
 • Kørsel til og fra virksomheden fratrækkes det købte timeantal, efter statens takster og medgået tid

Varighed

Det gælder, at alle opgaver, rådgivnings- og coachingforløb, kurser og foredrag skal være afsluttet senest et år efter købet, medmindre andet specifikt aftales skriftligt.

Fortrydelsesret

Du har 5 arbejdsdage fra betalingstidspunktet, hvor du kan fortryde dit køb.

Hvis du fortryder dit køb inden 5 dage, så tag kontakt via tina@wepeople.dk og du vil få alle pengene tilbage.

Hvis du fortryder køb af en workshop, et kursus eller et foredrag gælder det dog, at fortrydelsesretten ikke bruges senere end 15 arbejdsdage før afholdelse af workshoppen, kurset eller foredraget.

Aflysning

Ved kundens aflysning af workshops, kurser, foredrag, møder eller opgaver, faktureres som følger, medmindre andet specifikt aftales skriftligt:

 • Ved aflysning mindre end 20 arbejdsdage før afholdelse faktureres 50% af beløbet
 • Ved aflysning mindre end 10 arbejdsdage før afholdelse faktureres 100% af beløbet

Ved kundens aflysning på selve dagen af individuelle sessions, uanset om det er rådgivning, coaching eller terapibehandling, faktureres 100% af beløbet.

Ved ændring af en booket aftale, skal det aftales på forhånd.

Uanset om det gælder individuelle sessions eller workshops, kurser, foredrag, møder eller øvrige opgaver, forbeholder jeg mig ret til at aflyse uden kompensation ved sygdom, for få tilmeldinger eller andre uforudsete hændelser. I tilfælde af aflysning vil jeg hurtigst muligt finde en ny dato, som passer for dig/jer.

Ansvar og forpligtelser

 • Jeg behandler alle oplysninger om kundeforhold eller personlige forhold som absolut fortrolige
 • Ved aftale om løsning af konsulentopgaver i virksomheder, stiller kunden og kundens medarbejdere alt relevant materiale til rådighed for WePeople
 • Jeg og eventuelle samarbejdspartnere kan på ingen måde gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af mit/vores arbejde eller rådgivning
 • Jeg vil gøre mit yderste for at opnå de ønskede resultater, men jeg kan ikke garantere resultater
 • Jeg ser det som min pligt straks at underrette kundens opgaveansvarlige, hvis der under arbejdet opstår tvivl om opgavens formål, forudsætninger og/eller gennemførelse. Hvis der opnås enighed om, at de aftalte forudsætninger ikke er til stede, eller at de ønskede resultater ikke kan opnås med min medvirken, kan aftalen opsiges af begge parter til umiddelbart ophør. Medgået tid vil blive faktureret.